İstanbul Geronteknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi

İst-GETAM

Projemiz Hakkında

İst-GETAM Nedir?


İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi olarak başvurusunu yaptığımız, “İstanbul Kalkınma Ajansı” tarafından başarılı bulunan ve desteklenmesine karar verilen projemizin genel hedefi, yaşlıların mobilite, denge, düşme gibi sağlık problemlerine, iletişim, boş zaman aktiviteleri, çalışma ve yaşam alanları ile ilgili sorunlarına teknolojik çevreler ve tasarımlar ile tedavi edici, ergonomik ve sosyal çözümler bulmayı amaçlayan İstanbul Geronteknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (İst-GETAM) kurulması ve üniversite, sivil toplum kuruluşları, hastaneler, kamu kurumları ve özel sektörün katıldığı bir iş birliği ağı ile hayata geçirilmesidir.

Üniversitemizin özellikle İstanbul’daki sağlık hizmetlerindeki tecrübesi ve yenilikçi uygulamaları birleştiren yüzü olması hedeflenen “Yaşlılarda inovasyon: İstanbul Geronteknoloji uygulama ve araştırma merkezi (İst-GETAM)” projemiz, İstanbul ilindeki yaşlılara hizmet sunacak, ardından Türkiye’deki diğer şehirlerde benzer merkezlerin kurulmasına öncülük edecektir.

Projemizin üniversitemize ve hizmet alacak tüm yaşlılara ve yakınlarına fayda sağlamasını temenni ediyoruz.
Projemiz kapsamında merkezimizin ilk olarak hayata geçireceği faaliyetler:


Yaşlılarda denge, düşme riskleri, kas-iskelet sistemi problemlerinin teknoloji destekli cihazlarla değerlendirilmesi ve rehabilitasyonu


Yaşlıların sağlık problemlerinin tespit edilmesi ve öngörülen sorunlara Geronteknolojik prevensiyon stratejileri kapsamında önleyici ve iyileştirici yaklaşımların sağlanması


Yaşam alanlarındaki çevresel sorunları olan yaşlı bireyler için danışmanlık hizmeti ve inovatif tasarımlarla ergonomik çözümlerin sağlanması

Yaşlıların sosyal, mimari, tıbbi ve yaşam içinde gerekli diğer teknolojik araç gereçlerin kullanımı ve günlük yaşam aktiviteleri ile ilgili video bazlı eğitim ekipmanlarının geliştirilmesi ve eğitim verilmesi.


Yaşlı bakımında bilişim teknolojisi gereksinim ve uygulamalarına yönelik ulusal çapta farkındalık yaratacak bilgilendirme toplantılarının düzenlenmesi


Gerontoloji Alanında Multidisipliner Ar-Ge işbirliği ağının oluşturulması


İstanbul Gerontoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Projesi

Bu web sitesi, İstanbul Kalkınma Ajansı’nın desteklediği (İstanbul Geronteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi Projesi)Projesi kapsamında hazırlanmıştır. İçerik ile ilgili tek sorumluluk İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi'ne ait olup İSTKA veya Kalkınma Bakanlığı’nın görüşleriniyansıtmamaktadır.”

İst-GETAM - İstanbul Gerontoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Projesi