İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

SABİF


Misyonumuz

Misyonumuz; Atatürk İlke ve İnkılapları doğrultusunda, insan hak ve özgürlüklerine saygılı, ulusal ve uluslar arası düzeyde araştırmacı, rekabetçi, bilime katkı sağlayan, özgür ve çok yönlü düşünce gücüne sahip sağlık etiği ilkelerine uyan, sorumluluk sahibi, sağlık alanında disiplinler arası işbirliği ve ekip çalışmasını benimseyen, araştırıcı, insani değerlere saygılı, meslek alanında gerekli bilgi ve beceriye sahip sağlık profesyonelleri yetiştirmektir.


Vizyonumuz

Sağlık bilimleri alanında özgün eğitim ve araştırmalar yapan, ulusal ve uluslararası platformlarda tercih edilen lider bir Fakülte olmaktır.


Eğitim Amaç ve Hedefleri

Uluslararası düzeyde bilgi ve araştırma yeteneğine sahip


Yaşadığı toplumu ve sağlık sorunlarını bilen


Eleştirel düşünme sürecini kullanabilen


İnsan hak ve değerlerine saygı duyan


Fakülte-toplum işbirliğini sağlamada öncülük edecek


Topluma liderlik edecek sağlık profesyonelleri yetiştirmektir


İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

TANITIM VİDEOSU

Bizimle iletişime geçmek ister misiniz?

İLETİŞİM

İstanbul Gerontoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Projesi

Bu web sitesi, İstanbul Kalkınma Ajansı’nın desteklediği (İstanbul Geronteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi Projesi)Projesi kapsamında hazırlanmıştır. İçerik ile ilgili tek sorumluluk İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi'ne ait olup İSTKA veya Kalkınma Bakanlığı’nın görüşleriniyansıtmamaktadır.”

İst-GETAM - İstanbul Gerontoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Projesi